Events

CISV Nordsjælland - Generalforsamling og aktivitetsdag

This event has passed

Generalforsamling og aktivitetsdag - søndag den 20. januar kl. 14-16

CISV Nordsjælland indkalder til den årlige generalforsamling. Vi vil gerne byde nye medlemmer velkomne og hilse på de "gamle" på Stavnsholtskolen, kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum.
 
Vi serverer kaffe og kage, og der vil være aktiviteter for børn og unge, hvor de kan møde andre CISV'er og prøve aktiviteter.
 
 
 

Agenda ordinær generalforsamling CSIV Nordsjælland

Dagsorden Ordinær Generalforsamling søndag, d. 20. januar 2018 kl. 14.00
  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af referent 
  3. Bestyrelsen orienterer om lokalforeningens arbejde i 2018 og planerne for 2019
  4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2018
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen herunder også suppleanter – alle er velkomne.
Vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer i vores lokalforening (+18 år). Vi har ingen forventning om, at nye bestyrelsesmedlemmer påtager sig ansvarsområder i bestyrelsesarbejdet. Alle får således mulighed for stille og roligt at komme ind i arbejdet og se, om det er noget for dem. Jo flere vi er, jo lettere er det at blive ved med at være en aktiv lokalforening.  
 
På valg er: Kim Bendixen, Pia Lykking, Bolette Bjerregaard, Anette Gydesen, Sarah Bröking, Jacob Eckmann Andersen. Alle genopstiller.
Nye medlemmer på valg: Agnes Rygaard, Alberte Zimsen, Andreas Lindsted og Gustav Zimsen - alle som juniormedlemmer    
Annitta Persson træder ud af bestyrelsen.     
 
7.     Valg af 1 senior- og 1 juniormedlem samt suppleanter til CISV Danmarks
        hovedbestyrelse.
        - Disse skal vælges blandt foreningens bestyrelsesmedlemmer.
8.     Valg af revisor og revisorsuppleant Poul Jeppesen genopstiller som revisor
9.     Eventuelt
 
Behandling af indkomne forslag: sendes til formanden Søren Løland senest 14 dage før mødet: loland@mail.dk

Praktisk information

Type: Generalforsamling
Ansvarlig lokalforening: CISV Nordsjælland

Dato

Startdato: 20-01-2019
Slutdato: 20-01-2019

Sted

Sted: Stavnsholtskolen, kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

Arrangør

CISV Nordsjælland
E-mail nordsj@dk.cisv.org