Mötesplats Göteborg: Nionde och sista träffen

Under våren har CISV Göteborgs integrationsprojekt varit högaktuellt. Läs om hur vår avslutande träff gick och vad som händer till hösten!

6 juni var en speciell dag på många sätt här i Göteborg. Dels var det Sveriges nationaldag, vilket gav ett extra symboliskt djup till alla de integrationsaktiviteter som pågick denna dag runtom i staden. CISV Göteborgs integrationsprojekt skulle även ha sin sista träff just denna dag, och dessutom med finbesök från Project FUEL. Med så många bollar i luften och många temat att behandla kommer detta inlägget bli längre än de tidigare.

Utvärdering, kubb och… life lessons?

Inför denna träff var målet att vi skulle utvärdera hur denna vår varit och vad de givit oss. Därefter tänkte vi dela upp oss på lite olika aktiviteter: Fotboll, kubb, slack lining, boule samt Project FUELs aktiviteter fanns att välja på. Vad dessa innebar återkommer vi senare, för först är det dags att tänka tillbaka på projektet.

Ni som följt projektet via våra blogginlägg vet säkert att Mötesplats Göteborg har växt så det knakar, och trots att vissa som var med från börjar flyttat från staden – temporärt eller permanent – har vi lyckats upprätthålla denna positiva trend. Under persiska nyåret var vi endast 20 personer, medan vi vid vår tacomiddag var tredubbelt så många! Deltagandet har också varit relativt stabilt, vilket dels förklaras av men också förklarar några av svaren vi fick på vår utvärdering.

Utvärderingen

Så hur gick då utvärderingen till? Mycket enkelt! På fyra olika papper fanns fyra påståenden, där varje person fick sätta ett kryss inom en cirkel. Ju närmre centrum av cirkeln en satte sitt kryss, desto mer höll personen med om påståendet. Fastän det finns några spridda skurar är det samtidigt en tydlig positiv tendens, särskilt när det gäller huruvida träffarna varit roliga. Samtidigt kan vi också se att vi till nästa år kanske behöver fokusera ytterligare på att öva på svenska (om vi nu beslutar att det ska vara ett mål). Sammanfattningsvis kan det sägas att de flesta har fått många nya vänner, språket har förbättrats och träffarna har varit roliga. De flesta vill även delta till hösten, men tyvärr fick vi inte med varför de som inte ville saknade intressen. Det är dock inte främmande att tänka att de nu ska vidare från Ale gymnasium till en annan utbildning och därför inte vet hur livet ser ut framöver. Likaså går det inte heller att utläsa om de som inte förbättrat sin svenska varit med från början eller tillkommit längs vägen.

"Oavsett om en utvärdering är positiv eller negativt är det dock alltid viktigt att ha i åtanke att det aldrig på ett tillfredsställande sätt kan ge en riktig bild av verkligheten. Integration varken kan eller bör förminskas till frågor och indikatorer kring språk och vänner, utan är långt mycket mer komplext än så. Hur mäter en exempelvis det kulturutbyte som skett, eller vilken betydelse dessa nya vänskapsband har för varje individ? För någon kanske ännu en vän enbart är ytterligare en ”like” på Facebook, medan det för någon annan kan vara den enda kontakt de har med jämlikar. Utvärderingar är bra, men inget projekt kan reduceras till siffror och grafer. Arbetet är alltför viktigt för det."

- Anton Ruus, ordförande.

Upplevelser och lärande – två sidor av samma mynt!

Efter utvärderingen var det dags att vi ca 40 personer hade en lite avslappnad avslutning. På träffen deltog människor mellan 7 och 59 år med en mängd olika intressen. Frida och Knut hade tagit med sig sin Slack Line, medan Evelyn bakat och tagit med sig ett kubbspel. Ytterligare ett gäng spelade lite fotboll medan jag och ett femtontal andra satte oss ner i en ring för att ta del av en Project FUEL workshop.

Project FUEL

Project FUEL, eller Forwarding the Understanding of Every Life-lesson, är ett indiskt projekt som drivs av Deepak Ramola. Deras syfte är att samla ihop livserfarenheter från människor och utforma aktiviteter, som genom upplevelsebaserat lärande för dessa erfarenheter vidare. Projektet har pågått i ett par år och har samlat ihop över 50 000 ”life lessons” från Indien, Nepal, Afghanistan och andra länder. I och med flyktingkrisen 2015 bestämde de sig för att göra en turné genom fem europeiska länder för att dokumentera lärdomarna från de som antingen själva flytt eller som varit engagerade i mottagandet.

De aktiviteter vi gjorde var baserade på lärdomar från ett urval av dessa 50 000 life lessons och liknade i utformandet till stor del CISV-aktiviteter. I slutet fick vi dessutom själva skriva ner vår life lesson och bidra till projektet. Därefter skedde en del djupintervjuer med några på plats för att få mer kunskap om situationen. Tanken är att detta sedan ska bli en dokumentärfilm.

Vi ser framåt!

Innebär projektets slut att integrationsfrågan är löst eller att CISV Göteborg dragit sitt strå till stacken? Nej, självklart inte. Istället laddar vi om för att dra igång ett nytt projekt till hösten – samma tema, men lite ny tappning! Om du vill vara med att planera eller vara försäkrad om att du får tillgång till all information direkt bör du gå med i vår Facebookgrupp. Som sekreterare har denna vår varit otroligt berikande. Jag är stolt över den skillnad vi i CISV gjort för våra medlemmar och unga på Ale Språkgymnasium och uppmanar alla att engagera sig i integrationsprojekt, vårt eller något annat. Känslan av att få agera konkret i en tid med mycket frustration och debatt är en renande, lugnande och befriande känsla.

Du hänger väl med nästa år?