Mötesplats Göteborg: Femte träffen

”Tredje gången gillt” är ett svenskt ordspråk, men för vårt integrationsprojekt var träff nummer fem vårt magiska antal. Läs om du det gick!

Nya och gamla ansikten

Trots, eller kanske för att vi nu hållit igång i två månader tillkommer nya ansikten bland både CISVare 
och icke-CISVare. Speciellt för denna gång var dock att någon helt utan anknytning till vare sig CISV 
eller Ale kontaktat oss och bett om att få vara med. Att ryktet sprider sig är självklart väldigt roligt 
och gör att vi kan nå ut till ännu fler.

Gul och blå

De flesta som deltagit på ett CISV program har vid något tillfälle gjort aktiviteten Gul och blå (för er 
som inte gjort den så finns den beskriven i Mosquito Tactics). Aktiviteten, som går ut på samarbete 
och gruppbildning, gick bra. Vi hade innan denna huvudaktivitet gjort några namnlekar och hann 
efteråt även med kommunikationsaktiviteten Faxen. 

Nästa träff förnyar vi oss

Eftersom många hört av sig till oss i projektgruppen och uttryckt att de gärna velat vara med om det 
inte ledat så tidigt på eftermiddagen, bestämde vi oss för att testa att skjuta på det två timmar nästa 
gång. Vi kommer dessutom prova att dela på gruppen lite och koncentrera oss på lite olika saker. 
Nästa tillfälle är den 19/4, samling kl 18.20 på centralstationen. För mer information, gå med i vår 
facebookgrupp. Facebookevenemanget för nästa träff finner du här.