Årsmöte och en ny styrelse

Här är CISV Swedens nya styrelse som valdes på årsmötet!

Alba Stjärnkvist, Sissela Sjögren, Stina Fasth, Björn Kåberger, Anton Larsson, Emma Meurling och Annika Melin. På bilden saknas Vilhelm Österås och Vendela Storkamp.

På årsmötet 11–12 mars valde CISV Sweden en ny styrelse. Vi hade fått in nio motioner som ivrigt diskuterades på årsmötet.

Lokalföreningarnas och juniorernas representanter beslutade om bland annat:

  • stadgeändringar som innebär ett utökat skydd för juniorernas motionsrätt
  • att tillsätta en arbetsgrupp för lokalföreningsutveckling
  • att införa ett tydligare system för fördelning av program
  • att förbättra samordningen i samband med tillsättning av ledaruppdrag
  • att driva förslaget i CISV International om att använda födelseår som åldersgräns vid internationella program
  • att förbättra CISV Swedens information utifrån ett genus- och transinkluderingsperspektiv

Vi gick igenom verksamheten 2016 och fastställde en ny verksamhetsplan och budget för 2017.

Personval i korthet
Till styrelsen valdes Stina Fasth, Vendela Storkamp, Björn Kåberger. Till valberedningen valdes Vera Bökman och Karin Alm. Till ledamot i utbildningskommittén fyllnadsvaldes Jessika Lopez. Som ny nationell juniorrepresentant (NJR) anmäldes Hedda Matteoni och som nya styrelseledamöter valda av juniorerna anmäldes Anton Larsson och Vilhelm Österås.

Till verksamhetsrevisorer valdes Malin Rydbom och Staffan Sundsmyr. Till auktoriserad revisor valdes Anders Callert samt Helsingborgs Ekonomi & Revision AB (suppleant).