Vestsjælland

CISV Vestsjælland

CISV Vestsjælland er en lokalforening der dækker Holbæk, Ringsted, Sorø, Næstved, Slagelse, Kalundborg og Odsherred.

Ligesom resten af CISV - både på nationalt og internationalt plan - er vi en gruppe frivillige, der igennem forskellige uddannende programmer forsøger at skabe en fredeligere og mere retfærdig verden. Dette gøres ved at skabe bånd mellem mennesker fra forskellige lande, kulturer og baggrunde, når vi sender delegationer af børn og unge på Børneby, Interchange, StepUp lejr og meget meget.

Hvis du eller dit barn har mod på verden og brænder for at lære mere om andre kulturer, hvis du brænder for at være leder for en delegation, eller hvis du har et ønske om at støtte op om lokalforeningens arbejde, så hold øje med "Dine Muligheder" hvor vi løbende opdaterer, hvad der sker i lokalforeningen, hvilke programmer vi søger deltagere og ledere til, hvornår vi har brug for frivillige hjælpere, m.v.

Man er også velkommen til at kontakte bestyrelsen enten på vestsjaellandcisv@remove-this.gmail.com, eller skrive direkte til de relevante på listen nederst på denne side!

  • Hvert år mellem uge 42 og 46 har vi 2 informationsmøder, hvor vi fortæller om det kommende års aktiviteter.
  • 1. december har vi ansøgningsfrist til sommerens camps – vi forsøger at have tilbud til børn og unge i alderen fra 11 til 15 år.
  • Medio / slut november har vi sammen med 2 andre lokalforeninger børnesammenkomst for børnebysansøgere.
  • Start januar / medio februar har vi generalforsamling – i forlængelse af generalforsamlingen er der de første delegationsmøder.
  • Medio juni har vi farvelfest for sommerens delegationer.
  • Medio / slut september har vi Velkommen Hjem-Fest sammen med Roskilde lokalforening.

Vi har en gruppe på Facebook, der hedder CISV Vestsjælland– her kan man bl.a. se datoer på vores aktiviteter.

Bestyrelsen

Rolle Navn Telefon E-mail
Formand (HB) Shila Birgitte Jensen 30 79 69 05 vestsjaellandcisv@gmail.com
Næstformand Sanne Madsen 22 81 00 21 vestsjaellandcisv@gmail.com
Kasserer Svend Erik Hansen 59 91 29 31
Børneby Hans Elverdam 20 11 22 36 vestsjaellandcisv@gmail.com
Youth Meeting Christian Bencard 20 46 92 55 vestsjaellandcisv@gmail.com
Interchange Sanne Madsen 22 81 00 21 vestsjaellandcisv@gmail.com
Interchange Hanne Ipsen 40 34 74 41 vestsjaellandcisv@gmail.com
Step Up Shila Birgitte Jensen 30 79 69 05 vestsjaellandcisv@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Marckmann 41 40 95 63 vestsjaellandcisv@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Birgitte Knudsen vestsjaellandcisv@gmail.com
Juniorbestyrelsesmedlem Agnete Borges vestsjaellandcisv@gmail.com
Juniorbestyrelsesmedlem (HB-junior) Rolf Madsen vestsjaellandcisv@gmail.com
Risk Manager Shila Birgitte Jensen 30 79 69 05 vestsjaellandcisv@gmail.com