Plads

Youth Meeting Frankrig med CISV Midtjylland

LINK TIL ANSØGNINGSFORMULAR!


Information om CISV Youth Meeting for 14-15 årige:

Nederst og herover er der et link, som leder til selve ansøgningformularen.

YOUTH MEETING FOR 14-15-ÅRIGE

Temaet på lejren er ofte relateret til aktuelle politiske spørgsmål eller andre emner, som spiller en central rolle i verden omkring os. Det er op til dig og de andre deltagere på lejren at beslutte, hvordan I vil udvikle temaet. Det er vigtigt, at du som deltager er nysgerrig og vil tage et ansvar for, hvordan lejren udvikler sig.

Under lejren har deltagerne et medansvar for at at planlægge og gennemføre aktiviteter i samarbejde med ledere og en stab, som støtter jer efter behov, og som også gennemfører aktiviteterne sammen med jer. Ved at arbejde med et tema og tage ansvar for lejren, lærer du at udvikle din egen selvforståelse og lederevner.

ALDER

Til de Youth Meetings, som afholdes om sommeren, skal deltagerne være fyldt 14 eller 15 år i perioden fra d. 2. juni 2019 - d. 31. august 2019 for at deltage. 

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i et Youth Meeting er der er en del forarbejde både for deltagerne - men også for forældrene. 

CISV forventer, at deltagerne deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes typisk 4-6 møder - heraf mindst 2 gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens Youth Meeting-kontaktperson. 

Deltagere og leder skal lære hinanden godt at kende og evt. forberede en planlagt aktivitet for hele Campen, der udfolder årets overordnede CISV-emne, som følger senere.

Mange Youth Meeting-delegationer har et weekendophold / en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere. Ofte er det i forbindelse med et planlagt delegationsmøde hos en / alle deltagere.

Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend og en evalueringsweekend for alle Youth Meeting-delegationer, som er obligatoriske at deltage i. Her får deltagere og leder en lille forsmag på Youth Meeting-livets dagsrytme og aktiviteter. I 2019 er det UWX d. 22. - 24. marts i Hareskov-Værløse. Dato for efterfølgende evalueringsweekend følger.

PRIS

Youth Meeting koster for 8 dage kr. 1600 / for 14 dage kr. 3300

I år sender CISV Midtjylland deltagere afsted til Aurvergne i Frankrig d. 7. juli - 21. juli

Prisen inkluderer kost, logi og en verdensomspændende CISV-forsikring. Hertil kommer rejseudgifter (tog/fly), lommepenge og lægeundersøgelse. Det er den enkelte delegations forældregruppe, som står for at arrangere rejse og billetter til camp'en. Endelig skal din familie være medlem af CISV Danmark, og hver deltager må påregne et beløb til fx transport til de indledende planlægningsmøder o.l. Forældregruppen deler alle lederens udgifter.

Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke, med mindre der er tale om force majeure - se goo.gl/SxeXRe.

CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne. 

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:

Til dette Youth Meeting sammensættes delegationen af 6 deltagere (3 drenge og 3 piger) og en leder.

Nogle gange har vi for mange ansøgere til antallet af  pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:

1. Ansøgningsskemaet skal være afleveret til tiden, og ansøger skal være medlem af CISV

2. Der tilstræbes en balance af nye CISV'ere og erfarne CISV'ere

3. Dit og din families aktivitetsniveau i CISV tidligere år vil indgå i vurderingen - medmindre der er tale om en førstegangsfamilie i foreningen

4. Lodtrækning kan komme på tale, hvis der er for mange ansøgere. 

Delegationen sammensættes i december/januar, og alle ansøgere får i den forbindelse besked om resultatet. Hvis der har været for mange ansøgere, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med på et Youth Meeting – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien er medlemmer. 

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:

Du bekræfter pladsen ved at svare på den mail, du modtager med svar på din ansøgning. Deri står også instruktioner vedr. indbetaling af deltagergebyret.

Beløbet vil ikke blive betalt tilbage, hvis du alligevel ikke har lyst til at gennemføre aktiviteten - med mindre der er tale om force majoure - se goo.gl/SxeXRe.  

Hvis du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du give besked, så hurtigt som muligt til Youth Meeting kontaktperson Jacob Reimer på cisvmidtjylland@gmail.com

DORIS ALLEN FONDEN

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Doris Allen fonden

FRIVILLIG ORGANISATION

CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISV's arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en lejr, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp. CISV er noget, vi giver til hinanden!

Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV-opgaver. Det kan fx være

- være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige) 

- være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/camp

- deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde - evt. som tilknyttet ressourceperson.

HVORNÅR SKAL ANSØGNINGEN VÆRE FREMME

Der er ansøgningsfrist d. 1. december 2018, hvorefter vi hurtigst muligt giver ansøgerne besked om optagelse/afslag.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

/CISV Midtjylland

Praktisk information

Rolle: Deltager
Program: Youth Meeting
Alder: 14
Lokalforening: CISV Midtjylland

Dato

Startdato: 07-07-2019
Slutdato: 21-07-2019

Sted

Land: Frankrig
Sted: Auvergne