Events

Generalforsamling/HB-møde forår CISV Danmark 2018

This event has passed
CISV Danmark indbyder dig til den årlige generalforsamling d. 10. marts 2018 kl. 10:00 på Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum.

 

Hovedbestyrelsesmøde vil blive afholdt umiddelbart efter CISV Danmarks generalforsamling og Generalforsamling Den Danske Doris Allen Støtteforening.


Du kan tilmelde dig følgende ved at klikke på linket her til medlemssystemet:

- Morgenmad kl. 9.30-10

- CISV Generalforsamling kl. 10-13

- Generalforsamling Den Danske Doris Allen Støtteforening kl. 13 eller umiddelbart efter Generalforsamling CISV Danmark. Se dagsorden ved at klikke her.

- Hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter Generalforsamling Den Danske Doris Allen Støtteforening


Dagsorden 

1. Valg af dirigent

2. Formand aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år

3. Kasserer aflægger regnskab for det forløbne år

4. Hovedbestyrelsen fremlægger handleplan og budget for indeværende regnskabsår

5. Fastsættelse af medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår. HB indstiller til, at 
    medlemskontingent for 2019 fastholdes på samme niveau som 2018
    (se nuværende kontingentpriser, ved at klikke her).   

6. Indkomne forslag
    a. Indkomment forslag fra Lene Holgaard til CISVvedtægtsændring 
    (markeret med rødt på side 3 i CISV Danmarks vedtægter på dette link).

7. Valg
   a. Valg af formand (på valg i lige år), se præsentation af kandidat i vedhæftede dokument nederst på siden.

   b. Valg af kasserer (på valg i ulige år, men nuværende stopper i år), se præsentation af kandidat i vedhæftede dokument nederst på siden.

8. Præsentation af de valgte Nationale Juniorrepræsentanter for Hovedbestyrelsen 

9. Præsentation af lokalforeningernes repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 31. januar. Disse sendes til president@remove-this.dk.cisv.org.

CISV Danmarks vedtægter kan findes på cisv.dk under værktøjer - officielle dokumenter - vedtægter.

Revideret og undeskrevet årsrapport for 2017 findes ved at klikke her.

Indkomne forslag mv. offentliggøres på CISV Danmarks hjemmeside senest tre uger før generalforsamlingen.

 

Praktisk information

Dato

Startdato: 10-03-2018
Slutdato: 10-03-2018

Sted

Sted: Stavnsholtskolen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

Arrangør

CISV Danmark
E-mail secretary@dk.cisv.org

Media