Events

Generalforsamling CISV Midtjylland

This event has passed

Indkaldelse til Generalforsamling

i CISV-Danmark, lokalforening Midtjylland

Søndag den 3. februar 2019. kl 15.30-16.30

Sted: Fjordsgade Fritidshus, N.J. Fjordsgade 2a, Aarhus

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsen aflægger beretning V/ Liv Pedersen.

4. Bestyrelsen aflægger regnskab v/ Thomas Lebech Hoe

5. Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år v/ Thomas Lebech Hoe

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen.

8. Valg til kasser.

9. Valg til bestyrelsesposter.

Fortsætter i bestyrelsen: Pia og Thomas

Træder ud af bestyrelsen: Jacob og Charlotte

A Formand,

B Næstformand

C Kasser

D Sekretær

Konstituerer sig.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af 2 revisorer

12. Evt.

Praktisk information

Type: Generalforsamling
Ansvarlig lokalforening: CISV Midtjylland

Dato

Startdato: 03-02-2019
Slutdato: 03-02-2019

Sted

Sted: Fjordsgade Fritidshus, N.J. Fjordsgade 2a, Aarhus