Events

Generalforsamling Aalborg-Nordjylland

This event has passed

Vi holder generalforsamling den 13/2 kl. 18 på:

Herningvejens skole, 9220 Aalborg Ø

 

Dagsorden       

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningen i det forløbne år

c. Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår

d. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7

g. Valg af 2 revisorer

h. Eventuelt

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer, hvoraf 3 vælges som senior

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest d.23 januar 2018. Send forslag til Alex lla.luxus@mail.dk  

Det er meget vigtigt at møde op da der er 4 fra den nuværende bestyrelse der stopper, og kun to der fortsætter, så hvis børnene skal ud i verdenen er det alt afgørende at der er en bestyrelse i Aalborg - Nordjylland

 

 

Praktisk information

Type: Generalforsamling
Forening: CISV Danmark
Ansvarlig lokalforening: CISV Aalborg-Nordjylland

Dato

Startdato: 13-02-2018
Slutdato: 13-02-2018

Sted

Sted: Herningvejens skole, 9220 Aalborg Ø

Arrangør

CISV Aalborg-Nordjylland
E-mail aalborg@dk.cisv.org