Events

Ekstraordinær generalforsamling CISV Danmark

This event has passed
Andenbehandling af vedtægtsændringsforslag
 
 

Kære CISVer

Du indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for CISV Danmark d. 20. maj 2017 kl. 10.00 på Scherfigsvej 5, 2100 København Ø.

På den ekstraordinære generalforsamling skal generalforsamlingen andenbehandle vedtægtsændringsforslaget fra den ordinære generalforsamling. 

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Andenbehandling af forslag til vedtægtsændring
4. Eventuelt

Vedtægtsændringen omhandler følgende:
Motivationen for vedtægtsændringen er, at DUF har ændret tilskudsregler. Alle fra 16 år og opefter skal nu kunne stille op til alle poster, herunder formand, kasserer, o.l., og de skal kunne stemme i alle afstemninger. Hvis 16-årige ikke har valgret til samtlige poster, betragter DUF det således, at medlemmerne ikke har fulde medlemsrettigheder. Medlemmer uden fulde medlemsrettigheder tælles ikke med i det samlede medlemstal.

For CISV Danmark betyder det rundt regnet et fald i tilskud på 250.000 kr. årligt, hvis medlemmer under 16 år ikke kan tælles med.

16-års valgret har længe været en mærkesag for DUF. Argumentet er, at unge skal inddrages i ungdomsdemokrati og ungdomslederskab. Alle andre beslutninger (foruden dem af økonomisk karakter) er valgalderen i CISV allerede 11 år.

En forening er en juridisk person, derfor er det foreningen der er ansvarlig for valg truffet af et medlem på 16 år. En person valgt til en ansvarsrolle er derfor ikke personligt forsvarlig for de beslutninger der bliver truffet i en bestyrelse.

Formuleringen om at man skal være 18 år for at stemme i beslutninger ”af økonomisk karakter” er problematisk, da det vil være svært at definere, hvad der er ”af økonomisk karakter”. Alle beslutninger kan ifølge en revisor/økonomiansvarlig være af ”økonomisk karakter”, da de vil have indflydelse på budgettet.

Vedtægtsændringsforslaget som blev stemt igennem ved første behandling af Generalforsamlingen fjernere aldersgrænser helt fra valg til poster samt fjerner formuleringen om hvem der må stemme i sager ”af økonomisk karakter”.

Se CISV Danmarks vedtægter her:  https://www.cisv.dk/fileadmin/user_upload/Vedt%C3%A6gter_for_CISV_Danmark_-_2016.pdf

Vi glæder os til at se dig!

På vegne af Hovedbestyrelsen,
Katja Andreasen

 

NB. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig ekstraordinær generalforsamling, men hvis du kommer til det efterfølgende HB-møde ser vi gerne en tilmelding via medlemssystemet af hensyn til forplejning.

Du kan tilmelde dig til HB-møde her: http://www.cisvportal.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=736

 

 
 

 

 

Praktisk information

Type: Generalforsamling
Ansvarlig lokalforening: CISV Danmark

Dato

Startdato: 20-05-2017
Slutdato: 20-05-2017

Sted

Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø